Overzicht


Tel. +32(0)2 502 12 12
Email : info@govex.be


Algemene voorwaarden
Privacy beleid


Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

N. 87712 (2011-505756)
Referentienummer:De Voorkempen-h.e.-PPP0EF/111 - lot 1/20110323/008-F2_0
Publicatie datum:23/03/2011
Uiterste datum:20/05/2011
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aerdenlei - bouwen van 35 woongelegenheden en ondergrondse parking
Beknopte beschrijving:
bouwen van 35 woongelegenheden met ondergrondse parking (105 plaatsen) incl. omgevingswerken excl. elektriciteit, HVAC en sanitair.
Aanbestedende overheid:
De Voorkempen-h.e., Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor BE, De heer Peter van Hoffelen
+32 36900934
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:NeeExtracten

De Voorkempen-h.e. Nijverheidsstraat 3 Sint-Job-in-'t-Goor 2960 De heer Peter van Hoffelen +32 36900934 _hidden_@de-voorkempen.woonnet.be +32 36900921 www.devoorkempen-he.be Technische dienst Nijverheidsstraat 3 Sint-Job-in-'t-Goor 2960 Mevrouw Dorien Van Noten +32 36900920 _hidden_@de-voorkempen.woonnet.be +32 36900921 Technische dienst Nijverheidsstraat 3 Sint-Job-in-'t-Goor 2960 Mevrouw Dorien Van Noten +32 36900920 _hidden_@de-voorkempen.woonnet.be +32 36900921 Aerdenlei - bouwen van 35 woongelegenheden en ondergrondse parking Brasschaat - Aerdenlei bouwen van 35 woongelegenheden met ondergrondse parking (105 plaatsen) incl. omgevingswerken excl. elektriciteit, HVAC en sanitair. Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) Zie bestek Zie bestek Zie bestek Vereiste erkenning:

D (Bouwwerken) , Klasse 8

C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 3

111 - lot 1 20 5 2011 11:00 400

Bestek en plannen

cash of via overschrijving op rekeningnummer 789-5418617-21

20 5 2011 11:00 180 20 5 2011 11:00 Kantoor De Voorkempen, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-'t- Goor 23 3 2011
Powered by Bobex.com NV